Aanmelden & Wachttijd

Aanmelden

Als u zich wil aanmelden voor behandeling bij psychologenpraktijk Puur heeft u een verwijsbrief voor de basis GGZ nodig van uw huisarts. U kunt de verwijsbrief meenemen naar uw intakegesprek. Uw huisarts kan de verwijsbrief ook mailen naar de praktijk of per post toesturen. Ga voor uw aanmelding nog even na of u denkt dat wij u het juiste te bieden hebben. Zie de pagina's 'voor wie', 'behandeling' en 'behandelmethoden'. Kijk ook uw zorgpolis nog eens na, zie de pagina 'vergoedingen'. U kunt vervolgens het aanmeldformulier op de website in te vullen. Op het aanmeldformulier is de privacyverklaring van toepassing. Alle velden moeten ingevuld worden om het formulier te kunnen versturen. Na uw aanmelding nemen we contact met u op.


 

Wachttijden

Onderstaand vindt u de actuele wachttijden bij psychologenpraktijk Puur, deze gelden voor alle zorgverzekeraars en voor alle soorten klachten. De wachttijden worden regelmatig bijgewerkt en gaan in op het moment dat we de aanmelding hebben verwerkt tijdens het aanmeldoverleg dat wekelijks op woensdag plaatsvindt. Indien de wachttijd langer is dan de daarvoor gestelde normen, of als u niet zo lang wil of kunt wachten, kunt u met uw huisarts contact opnemen voor het zoeken van een alternatief, of met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

  • Wachttijd tot intake: ongeveer 6-7 weken (ivm de feestdagen)
  • Wachttijd na intake tot start behandeling: 1 week


Bijgewerkt op: 1-12-2021

 

NB: Rond de jaarwisseling kan de wachttijd moeilijker voorspelbaar zijn vanwege de invoering van een nieuw bekostigingssysteem binnen de GGZ, dat in werking treedt per 1-1-2022 en van toepassing is op lopende en nieuwe behandelingen. We schatten de wachttijden wekelijks opnieuw in en informeren u daarover op deze plek. Meer informatie over het bekostigingssysteem en wat dit voor u betekent vindt u hier.